Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Xem pháo hoa kỷ niệm 70 năm Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam

Không có nhận xét nào: