Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

USSH's Got talent: Peace Crew dancing nice


Cuộc thi tìm kiếm tài năng Nhân văn và chào K61. Sự kiện do Trần Gia thực hiện.
Cần thuê âm thanh, ánh sáng, sân khấu, khung truss, máy chiếu, màn hình LED.., xin gọi: 0984.410005