Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

Cho thuê âm thanh, thiết kế & thi công sân khấu


Phỏng vấn đại diện của Panasonic

Hệ thống âm thanh sân khấu do Trần Gia phục vụ


Giang hàng 

Không có nhận xét nào: